Program

Mesto Trnava
vyhlasuje

22. ročník Medzinárodnej speváckej súťaže M.schneidra -Trnavského sa v roku 2014 neuskutoční.

We are very sorry to inform you that the 22nd year of the International
Vocal Competition of Mikuláš Schneider-Trnavský will not take place in 2014.